Crèdits


Direcció de l’Arxiu i creació de la pàgina web: Marta Piñol

Gestora de continguts: Marta Nieto

Suport tècnic: Albert Monterde, Lourdes Labara

Documentació: Asun Santesteban

Assessorament lingüístic: Núria Pujol

Direcció del projecte: Drac Màgic