Edicions de la mostra


Primera edició (1993): ... Veure +

Segona edició (1994): ... Veure +

Tercera edició (1995): ... Veure +

Quarta edició (1996): ... Veure +

Cinquena edició (1997): ... Veure +

Sisena edició (1998): ... Veure +

Setena edició (1999): ... Veure +

Vuitena edició (2000): ... Veure +

Novena edició (2001): ... Veure +

Desena edició (2002): ... Veure +

Onzena edició (2003): ... Veure +

Dotzena edició (2004): ... Veure +

Tretzena edició (2005): ... Veure +

Catorzena edició (2006): ... Veure +

Quinzena edició: ... Veure +

Setzena edició (2008): ... Veure +

Dissetena edició (2009): ... Veure +

Divuitena edició (2010): ... Veure +

Dinovena edició (2011): ... Veure +

Vintena edició (2012): ... Veure +

Vintiunena edició (2013): ... Veure +

Vintidosena edició (2014): ... Veure +

Vintitresena edició (2015): ... Veure +

 

Vintiquatrena edició (2016): ... Veure +

 

Vinticinquena Edició (2017): ... Veure +

 

Vintisisena Edició (2018): ... Veure +

Vintisetena Edició (2019): ... Veure +

Vintivuitena edició (2020): ... Veure +
Vintinovena Edició (2021): ... Veure +