El deseo de la civilización


the-civilization-desire_07
Títol original: El deseo de la civilización
Director: Carolina Astudillo
País: España
Producció: 2014
Guió: Carolina Astudillo
Durada: 7
Edició de la Mostra: 23ª Edició – 2015
Secció: La Mostra a l’aire lliure
Sinopsis: La guerra com una ficció desgavellada i absolutament masculina, així com l’exclusió educacional i laboral de les dones en una societat que les educa per servir i ser mares és repudiada per Virginia Woolf a Tres Guinees. El deseo de la civilización és una peça que s’apropia de pel·lícules familiars filmades a l’Estat espanyol durant la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme. El cinema domèstic es converteix en una crònica alternativa als grans relats, que revela les diferències socials i els estereotips de gènere apresos des de la infància, en la civilització de la força despreciada per Woolf.