Étude cinématographique sur une arabesque


Germaine Dulac - Estudi cinematogràfic sobre un arabesc

Títol original: Étude cinématographique sur une arabesque
Títol en castellà/català: Estudi cinematogràfic sobre un arabesc
Directora: Germaine Dulac
País: França, M79
Durada: 7 minuts
Versió: muda
Format: 16 mm
Distribució: Light Cone. París
Edició de la Mostra: 8ª Edició – 2000
Secció: Recuperació d’una pionera: Germaine Dulac
Sinopsi: La mateixa Germaine Dulac va comunicar en una conferència pronunciada el 13 d’octubre de 1928 l’essència que mobilitzava el cinema i amb la que va treballar en aquesta petita peça: “Durant l’elaboració del film es jerarquitza en primer lloc la història i es col·loca en segon terme la imatge, és a dir, es prefereix el teatre al cinema. Quan aquesta relació s’inverteixi, el cinema començarà a viure segons la seva pròpia significació. La lluita de la imatge presa en el sentit profund de la seva orquestració, contra l’error literari i dramàtic. Tot el problema del cinema està en aquesta paraula: visualització. L’esdevenir està en el film que no es pot explicar. El setè art, el de la pantalla, és la profunditat esdevinguda sensible i visual, que s’escolta per sota de la història, anàloga i insaciablement musical. Aquesta concepció condueix necessàriament a una revisió dels temps cinegràfic.