Gay Power


Títol original: Gay Power (Poder Gay)
Directora: Sharon Hayes, Kate Millett
País: Estats Units, 33′
Producció: 2012
Edició de la Mostra: 26ª Edició – 2018
Secció: Pensadora: Kate Millett
Sinopsi:  A partir del material de prova enregistrat durant la preparació de Three Lives(1971) i d’una de les primeres performances del moviment pels drets dels i les homosexuals, les autores ofereixen una sèrie de reflexions en off que porten les vivències polítiques d’aquest moviment al present del film.