Homage de Kate Millett à Simone de Beauvoir


Anne Faisandier - homenatge de Kate Millett a Simone de Beauvoir

Títol original: Homage de Kate Millett à Simone de Beauvoir
Títol en castellà/català: Homenatge de Kate Millett a Simone de Beauvoir
Directora: Anne Faisandier
País: França
Producció: Centre Simone de Beauvoir, 1986
Durada: 11 minuts
Versió: original anglesa
Format: Betacam SP
Distribució: Centre Simone de Beauvoir archives@centre-simone-de-beauvoir.com
Edició de la Mostra: 16ª Edició – 2008
Secció: Simone de Beauvoir. Memòria viva
Sinopsi: A partir de les imatges de l’enterrament de Simone de Beauvoir, Kate Millett evoca l’especial rellevància que va tenir el seu pensament en el moviment feminista als Estats Units. A les dues setmanes de la publicació de la traducció anglesa (1953), El segon sexe va ocupar els primers llocs de la llista dels llibres més venuts i va tenir una ràpida repercussió en els textos elaborats per algunes de les principals figures del feminisme americà, com Betty Friedman i Kate Millett. La noció de dona com a construcció es reconeix com el fonament teòric de la majoria de les reivindicacions i propostes del feminisme internacional.