La memoria interior


María Ruido - La memoria interior

Títol original: La memoria interior
Títol en castellà/català: La memoria interior
Directora: María Ruido
País: Espanya
Producció: Hangar, 2002
Guió: Maria Ruido
Durada: 33 minuts
Versió: original en castellà i gallec
Format: Betacam
Distribució: Maria Ruido, maldoror2@gmail.com
Edició de la Mostra: 11ª Edició – 2003
Secció: JUST DO IT! Gènere, performativitat i narratives del treball
Sinopsi: La memoria interior, producte d’un viatge a Alemanya i d’una recerca personal de més de dos anys de durada, aborda el tema de la construcció de la memòria i dels mecanismes de producció de la historia. A través del relat de la historia de la meva família, indaga en el record de la recent emigració gallega a Europa i reflexiona sobre els mecanismes de l’oblit, recuperant la idea de la construcció de la memòria com un nexe i un diàleg, alhora que dóna valor a l’experiència personal enfront de la historia oficial, institucionalitzada i articulada, en canvi, entorn a l’estetització i a la desactivació dels subjectes polítics. Com alguns dels meus treballs anteriors, insisteix de nou en la capacitat de construcció de la història per part de totes i tots i sobre la necessària articulació de l’experiència personal i col·lectiva per a l’elaboració d’una política de la memòria diversa i heterogènia. També subratlla el protagonisme del cos com a territori de memòria i absència i com a agent polític: la política migratòria de l’estat dels anys 60 i 70 és també una forma de biopolítica i de control sobre la població treballadora amb conseqüències profundament desestabilitzadores per a les subjectivitats.