Margarita Alexandre


Títol original: Margarita Alexandre
Directora: Fermín Aio
País: Espanya, 67′
Producció: 2017
Edició de la Mostra: 26ª Edició – 2018
Secció: Panorama 
Sinopsi: És un fet que la nostra història només ha valorat una ínfima part del treball cinematogràfic de Margarita Alexandre. En tant que directora, els seus films Cristo (1954) i La Gata (1955) la situen, juntament amb Rosario Pi (1899-1967), com una de les dues primeres cineastes espanyoles. Però la seva trajectòria té molts vessants: actriu, productora de documentals, i activista de la llibertat creativa cinematogràfica. Va viure a Itàlia i a Cuba, durant els primers 15 anys de la revolució. En tornar a Espanya, es va comprometre amb Operación Ogro (Gillo Pontecorvo) i el 1971 va participar en el film Canciones para después de una guerra per tal que pogués sortejar la censura. El documental es va fer amb ella i no només sobre ella, a través d’una entrevista en profunditat que Margarita Alexandre va concedir al director Fermin Aiol poc abans de la seva mort, on va compartir apreciacions fonamentals sobre la seva obra.