Meshes of the Afternoon


Meshes of the afternoon, Maya Deren

Títol original: Meshes of the Afternoon
Títol en castellà/català: Embulls de la tarda
Directora: Maya Deren
País: EUA
Producció: 1943
Guió: Maya Deren
Fotografia: Alexander Hamid, B/N
Música: Teji Ito
Durada: 14 minuts
Format: 16 mm
Versió: original
Distribució: Cine Nova
Edició de la Mostra: 1ª Edició – 1993
Secció: Memòria: Les pioneres
Sinopsi: Deren investiga a Meshes of the afternoon sobre una particular experiència emocional recreada mitjançant la vacil·lant repetició de moviments, aïllant i modificant les imatges amb una clau estètica propera al surrealisme.
Comentari: Arribada a Nova York el 1922, procedent de la URSS, Maya Deren (1917-1961) va ser poetessa, periodista i activista política durant els anys 30. Més endavant, cap als anys 40 i 50 va desenvolupar un treball infatigable en el terreny del film experimental, a partir del qual va ser considerada la mare del cinema s’avantgurada nord-americà. El seu treball es caracteritza, sobretot, per l’especulacio al voltant de les nocions tradicionals respecte a la construcció de l’espai i el temps cinematogràfic. Parell a la importància del seu treball cinematogràfic ho va ser també el treball teòric desenvolupat, entre d’altres, en el text An Anagram and Ideas on Art, Form amd Film (1946). També va organitzar, l’any 1953, el “Poetry and Film Symposium” i va contribuir a la creació de la “Creative Film Foundation”, l’any 1954.