Mi perfecta hermana


miperfectahermana

Títol original: Mi perfecta hermana
Directora: Sann Lenken
País: Suècia, 95′
Producció: 2015
Edició de la Mostra: 24ª Edició – 2016
Secció: Finestra Jove
Sinopsi: Tot i ser germanes, Stella i Katya són del tot diferents. Mentre que Katya, la germana gran, manifesta un grau d’exigència i perfeccionament físic, acadèmic i esportiu altíssim, la petita Stella està més aviat poc preocupada pel seu aspecte i mostra més habilitats socials i sentit de l’humor. Aquesta diferència de caràcters portarà a les dues noies a gestionar un conflicte personal, familiar i social com l’anorèxia de maneres ben diferents.