Ta acorda ba tu el Filipinas?


Títol original: Ta acorda ba tu el Filipinas?
Directora: Sally Gutiérrez Dewar
País: Espanya/ Filipines, 82′
Producció: 2017
Distribució: sallygd@gmail.com
Edició de la Mostra: 26ª Edició – 2018
Secció: Panorama 
Sinopsi: El rastre del colonialisme espanyol a Filipines s’entreveu encara avui en la planificació urbanística, en els noms dels carrers, en alguns costums… i en la llengua. Sally Gutierrez explora, amb un ingent treball d’investigació i activisme fílmic, les múltiples capes de violència i submissió que el colonialisme del passat i la globalització del present imposen no només amb la força militar, sinó també amb les armes -no tan toves- del softpower.