Vos, que sos mi hermana


Yolanda Olmos Ruiz - Vos, que sos mi hermana

Títol original: Vos, que sos mi hermana
Títol en castellà/català: Vos, que sos mi hermana
Directora: Yolanda Olmos Ruiz
País: Espanya
Producció: Entrepobles, Doblebanda S.L.. Grup Cinema Ateneu. 2000- 2001 Directora: Yolanda Olmos Ruiz
Fotografia: Pablo García
So: Veronica Font
Muntatge: Pablo Garcia, Yolanda Olmos
Durada: 62 minuts
Versió: original castellana
Format: Betacam
Distribució: Entrepobles. Barcelona
Edició de la Mostra: 9ª Edició – 2001
Secció: De revoltes i alliberaments (I)
Sinopsi: Lluny de qualsevol tractament victimista, el documental és el testimoni d’uns anys d’experiència organitzativa d’un grup de dones per tal de crear alternatives i espais propis que han contribuït de forma decisiva en el desenvolupament humà de la societat nicaragüenca. El treball d’aquestes dones, basat en la conscienciació, la capacitació i l’autoajuda, acompanyat de projectes de salut, de desenvolupament econòmic i social i de lluita contra la violència, forma part d’una estratègia de resistència i transformació davant la progressiva feminització de la pobresa. La sobrecarrega de treball, la discriminació salarial, la negació de la llibertat d’expressió, del dret a l’ensenyament i a decidir lliurement sobre la seva sexualitat i reproducció, són alguns dels problemes sobre els quals ha incidit d’una forma més decisiva l’esforç d’aquestes dones. Amb la seva actitud elles trenquen amb la visió paternalista habitual dels països que les presenta com a subjectes passius i resignats, ocultant les seves experiències i iniciatives i relegant-les a un paper de simples receptores d‘ajuts. Aquest documental, amb la seva potencia, fa visible el seu poder com a agents de canvi de la seva pròpia història.