W: La force du biotravail


Marta de Gonzalo, Publio Pérez Prieto - La força del biotreball

Títol original: W: La force du biotravail
Títol en castellà/català: La força del biotreball
Directora: Marta de Gonzalo, Publio Pérez
País: Espanya
Producció: Consejeria de Cultura de Extremadura, 2001
Guió: Marta de Gonzalo, Publio Pérez
Fotografia: Marta de Gonzalo, Publio Pérez
Muntatge: Marta de Gonzalo, Publio Pérez
Durada: 28 minuts
Versió: original francesa amb subtítols en castellà
Format: Betacam
Distribució: Marta de Gonzalo, Publio Pérez, Madrid
Edició de la Mostra: 11ª Edició – 2003
Secció: JUST DO IT! Gènere, performativitat i narratives del treball
Sinopsi: Les formes d’organització i relació establertes a l’entorn laboral i les de consum i oci apareixen com les principals artífexs  de la nostra subjectivitat i identitat i determinen l’espectre del possible a les nostres vides. En les nostres pràctiques diàries exercim les forces de control i gratificació social que generen les condicions en què difícilment assolim un fràgil sosteniment emocional. Així, el desig i el consum de béns es presenten com la principal justificació per a tal sacrifici (el de la pròpia vida, el de reproduir el model social proposat) i la retribució és la recompensa a aquest estat mental de producció permanent.
M i H, dos personatges, conversen sense obrir els llavis en una casa buida d’objectes. Nou converses i dos monòlegs que remeten a la seva vida laboral, en els quals es mostren a si mateixos com a símptomes del caràcter construït sota el regnat de la nova economia i les seves formes de treball.