Women videoletters. A second text on war & globalization


Títol original: Women videoletters. A second text on war & globalization
Títol en castellà/català: Women videoletters. A second text on war & globalization
Directora: Projecte col·lectiu
País: Projecte col·lectiu realitzat per dones de diferents països
Producció: 2004
Durada: 70 minuts
Versió: original anglesa
Format: Betacam
Distribució: Renate Lorenz, Berlin
Edició de la Mostra: 12ª Edició – 2004
Secció: Real TV (Contra)representacions mediàtiques des dels feminismes
Sinopsi: Es tracta d’una recopilació de vídeos curts o “cartes” enviades per activistes, realitzadores i artistes procedents de diversos països com a reacció a les conseqüències bèl·liques després dels atemptats de l’onze de setembre de 2001: les guerres a Afganistan i a Iraq, així com altres efectes, com per exemple les mesures de control racistes imposades a Alemanya i als Estats Units. Women videoletters pretén fer visibles els efectes que produeix la guerra sobre jerarquies de gènere o les normes heterosexuals i com aquestes jerarquies poden esdevenir la base de la mateixa guerra.
Aquesta segona edició de Videoletters inclou declaracions de dones de EUA/Iraq, Israel, Holanda/Argentina, Chiapas, Palestina, Pakistan, Turquia, Uruguai i Alemanya.
Cada videoletter té una durada d’un a quinze minuts.